اسماعیل شریف

اسماعیلم. اسماعیل عاشق کار تیمی هست. شب و روز کار می کنه و چون کارشو دوس داره، خستگی ناپذیره. اسماعیل، لینوکس و وردپرس حرفه ای کار کرده و الان هم روی بازاریابی دیجیتال زوم کرده. هرچی یاد داره بدون هیچ ادعایی به کسی که علاقه داره یاد میده. اکثر اوقات لبخند رو لباشه چون اعتقاد داره دنیا محل گذاشت و گذشت هست.
بستن